EUR 180.000.-

Kuća stanovanja sa dva gospodarska objekta, dvorištem i vinogradom te oranicom


Starine sa  okućnicom  iznad Kalca u smjeru Grabrove.

Kuća stanovanja sa dvije pomoćne zgrade/objekta od 211 m2  sa lijepim dvorištem od 218 m2 i sa vinogradom, oranicom i ostalim terenom

od 2932 m2. Za stambenu zgradu i dvije pomoćne priložena je i uporabna dozvola ( za građevine izgrađene prije 1968 g), te lokacijska dozvola.

Do objekta vodi kolni put. Nekretnina je u cijelosti urisana i upisana u zemljišnu knjigu i upis odgovara stvarnom.

 

Lokacija / Location
Mjesto / Town Mošćenice
Na prodaju / For sale
Cijena / Price EUR 180.000.-
Površina / Area 3361 m2
Udaljenosti / Distances
Od mora / From the sea 6 km