Nekategorizirano

Obavijesti za iznajmljivače privatnog smještaja u sobama, apartmanima i kućama za odmor

Obavijesti za iznajmljivače privatnog smještaja u sobama, apartmanima i kućama za odmor

Turistička aktivnost u okolnostima bolesti covid-19

Informacije za privatne iznajmljivače

PODUZETE MJERE

TURISTIČKA PRISTOJBA (paušal)

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju samo pola iznosa godišnjeg paušala turističke pristojbe u 2020. godini. U redovnim okolnostima bili bi obvezni platiti puni iznos za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

TURISTIČKA ČLANARINA (paušal)

S obzirom na činjenicu da su mjerama Vlade RH obuhvaćena porezna davanja čije je dospijeće do 20. lipnja 2020., Dopunama Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona nije obuhvaćeno plaćanje članarine turističkim zajednicama za osobe koje članarinu plaćaju u paušalu (privatni iznajmljivači i OPG-ovi). Dospijeće plaćanja prve rate članarine za navedenu skupinu je 31.07.2020.

PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK

Obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, s obzirom na to da se godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća tromjesečno, mogli su nadležnoj poreznoj upravi predati Zahtjev za odgodu plaćanja (za prvo tromjesečje). Nadalje, za drugo tromjesečje Porezna uprava otpisuje obvezu poreza, odnosno za drugo tromjesečje nije potrebno slati zahtjev za odgodu plaćanja.

 

OPĆA PRAVILA I UVJETI

 • Fizička udaljenost

Tijekom boravka u smještajnom objektu posjetitelji se moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.

 • Dezinficijens

Na ulazima u smještajne objekte preporučljivo je na raspolaganje staviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem.

 • Vidljive obavijesti i informiranje gostiju

Na ulazima u smještajne objekte nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite. Goste ukratko informirati prilikom dolaska o najvažnijim mjerama. Istaknuti u smještaju broj telefona zdravstvenih ustanova u slučaju sumnje na COVID-19.

 • Maksimalan broj osoba u prostorima

Poštovati pravila maksimalnog broja dozvoljenih osoba u određenim zajedničkim prostorima sukladno definiranim kriterijima fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako je riječ o članovima iste obitelji ili skupine.

 • Zaštitna oprema

Nužno je osigurati dostatnu količinu zaštitnih maski i rukavica za djelatnike koji ulaze u smještajne jedinice gosta (spremačice, djelatnici održavanja i sl.)

 • Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera
 • Redovito prozračivanje prostora
 • Higijena recepcije

Ukoliko u smještajnom objektu postoji recepcija, potrebno ju je dezinficirati prilikom svakog prijema i odjave gostiju. Smanjiti trajanje prijave ili odjave gostiju te je svakako potrebno držati udaljenost od 1,5 metra.

 • Način plaćanja

Preporuča se primjenjivati kartično plaćanje, plaćanje predračunom ili samo-skeniranje dokumenta i sl. gdje je to primjenjivo i moguće.

 • Uvjeti održavanja higijene zajedničkih sanitarnih čvorova

Pojačano čišćenje, dezinfekcija i prozračivanje javnih sanitarnih prostora svaka dva sata. Ograničiti istovremeno korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima.

 • Dostupnost opreme

U slučaju potrebe osigurati gostima dostupne termometre te zaštitne maske i rukavice ukoliko iste zatraže.

 • Ponašanje domaćina

Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju, rukovanje i bliski razgovor s gostom te održavati socijalnu distancu. Prilikom kašljanja ili kihanja, pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju odmah treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijense na bazi alkohola ili drugog sredstva prikladnog za kožu s virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.

 • Bazeni i plaže

Odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička udaljenost na druge goste izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine. Dezinficirati ležaljke ukoliko će ju određeni gost prestati koristiti a drugi istu želi koristiti. U slučaju nemogućnosti učestalog pristupa smještajnom objektu, osigurati dezinfekcijsko sredstvo kako bi navedeno mogli učiniti sami gosti.

 • Wellness i saune

Preporuča se van funkcije staviti sve vlažne saune, dok finske saune, primjerice finska sauna, mogu nastaviti s radom.

Čišćenje i dezinfekcija prostora

 • Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja.
 • Prije početka čišćenja dobro prozračite prostorije. Držite prozore cijelo vrijeme otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju.
 • Očistite pod neutralnim deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.
 • Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu neutralnim deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.
 • Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje može dalje širiti virus.
 • Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite perilicu rublja (program na temperaturi od minimalno 60 °C) i deterdžent za pranje rublja.
 • Očistite i dezinficirajte košare i spremnike za prljavo rublje. Ako je moguće, koristite se vrećama za jednokratnu upotrebu ili vrećama za strojno pranje.
 • Nakon čišćenja krpe oprati na temperaturi od minimalno 60 °C.
 • Skinite rukavice i masku te ih stavite u plastičnu vrećicu, a zatim temeljito operite ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi.
 • Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kante za otpad.
 • Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.
 • Ostavite prozor otvoren i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači.

ENTER CROATIA

S ciljem olakšavanja prelaska granice Republike Hrvatske otvorena je nova web stranica entercroatia.mup.hr. (https://entercroatia.mup.hr/ )

Na navedenoj stranici se nalazi online obrazac u koji se upisuju svi podaci koji su traženi u procesu prelaska granice te uz jednostavno predočenje putovnice ili osobne isprave policajcu na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice se automatski povezuje sa svim unaprijed upisanim podacima. Na taj način je cjelokupna procedura upisivanja podataka svake pojedinačne osobe u vozilu svedena na vremenski minimum.

Putnici koji na taj način dostave podatke, na svoju će e-mail adresu povratno dobiti potvrdu o zaprimljenoj najavi te sve potrebne informacije vezano uz upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Primjer potvrde rezervacije smještaja/charter usluge/itd. kojom se dokazuje ulazak u RH u turističke svrhe:

Napomena: Može biti ispisana u formi dokumenta ili e-maila te ju je potrebno posjedovati prilikom ulaska u RH, a treba sadržavati sljedeće podatke:

Podaci o pružatelju usluge:
Ime i prezime vlasnika pružatelja usluge smještaja/naziv tvrtke:
(Name and surname of the owner of accommodation/company)

Adresa objekta/tvrtke:
(Address of the accommodation/company)

Vrsta usluge: (primjer – usluga smještaja)
(Type of service):

Podaci o usluzi i primatelju usluge:
Ime i prezime kupca usluge:
(Name and Surname of the buyer of service)

Broj osoba za koje je kupljena usluga: (primjer- 4)
(Number of persons for whom the service is purchesed)

Razdoblje za koje je usluga kupljena(datum od/do): (primjer- 01.06.2020. – 15.06.2020.)
(Period for which the service is purchased ((date from/to))

 

AKTUALNA SITUACIJA PO PITANJU ULAZAKA STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLIKU HRVATSKU

Građani deset zemalja EU mogu u Hrvatsku ući bez posebnog uvjeta ili razloga, građani ostalih članica EU i trećih zemalja (npr. BiH, Srbija, Crna Gora, SAD, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo) kod dolaska moraju imati opravdan razlog*.

Zemlje iz kojih se slobodno ulazi u Hrvatsku su:

 • Slovenija
 • Mađarska
 • Austrija
 • Češka
 • Slovačka
 • Estonija
 • Latvija
 • Litva
 • Poljska
 • Njemačka

*Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane

Ako strani državljanin ima namjeru prijeći državnu granicu mora zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:

 1. Posjeduje dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj ili plovila (moguće i nositelj leasinga), ili dolazi na sprovod u Republiku Hrvatsku (posjeduje odgovarajuću dokumentaciju kojom to dokazuje). Po zadovoljenju uvjeta, tim stranim državljanima omogućuje se prijelaz državne granice, evidentira ih se te upisuje mjesto/adresu na kojoj će boraviti odnosno na kojoj se nekretnina/plovilo nalazi, kontakt broj telefona i vrijeme boravka.
 2. Posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv gospodarskog subjekta u Republiku Hrvatsku, interes gospodarskog subjekta za njihov dolazak u Republiku Hrvatsku ili poziv na poslovni sastanak. Za te putnike potrebno je upisati mjesto/adresu na kojoj će boraviti te kontakt broj telefona i vrijeme boravka.
 3. Svi ostali državljani koji imaju neki poslovni razlog, kojeg se u ovom trenutku ne može predvidjeti, a nemaju odgovarajuću dokumentaciju, potrebno je uputiti da svoju namjeru prelaska državne granice (ulaska u Republiku Hrvatsku) najave na covid@mup.hr te će im se u najkraćem roku odgovoriti na taj zahtjev.

Sve ostale informacije po pitanju ulazaka u Republiku Hrvatsku možete pronaći na sljedećem linku: https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210

Pojava simptoma bolesti tijekom boravka u Republici Hrvatskoj

Ako osobe prijeđu državnu granicu i po ulasku u Republiku Hrvatsku razviju simptome bolesti ostaju u svom smještajnom objektu i javljaju se telefonom domaćinu tj. organizatoru njihova dolaska koji obavještava epidemiologa u pripravnosti ili nadležnog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Izvan radnog vremena nadležnog liječnika primarne zdravstvene zaštite, domaćin strane (službene) osobe koja ima izraženije simptome bolesti poziva hitnu medicinsku službu ili telefonom kontaktira najbližu COVID-19 ambulantu.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za osobe koje imaju znakove bolesti

Ako pri ulasku u Republiku Hrvatsku osoba ima znakove bolesti, granična policija će obavijestiti graničnog sanitarnog inspektora i/ili sanitarnog inspektora Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata. Takvim osobama preporučuje se da ne ulaze u Republiku Hrvatsku, a ako iz neodgodivih razloga ipak moraju prijeći državnu granicu upućuju se najkraćim putem u nadležnu zdravstvenu ustanovu na testiranje i liječenje odnosno, upućuju se na testiranje i izolaciju.

Preporuka za kretanje na put

Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili simptome akutne respiratorne infekcije trebaju odgoditi svoj dolazak u Republiku Hrvatsku. Prije kretanja na put stranim državljanima se preporuča da izmjere jutarnju temperaturu te ako je ista viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti preporučuje se da osobe ne kreću na put.

 

KONTAKT

Hrvatski i strani državljani mogu dodatne informacije i pojašnjenja zatražiti na info broju 112. U nastavku se nalazi popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti u ZZJZ Primorsko Goranske Županije 091 12 57 210 i ZZJZ “Dr. Andrija Štampar” Zagreb 091 4696 444

 

Za sve dodatne informacije moguće je poslati upit Ministarstvu turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr.

Također, sve relevantne informacije, odgovore na brojne upite gostiju i sl. možete objedinjeno pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice na sljedećoj poveznici: https://www.croatia.hr/en-GB/coronavirus-2019-ncov-q-and-a

OSTALI KONTAKTI:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo: tel: +385 (0)1 48 63 222, email: hzjz@hzjz.hr
Ministarstvo unutarnjih poslova: +385 (0)1 6122 111, email: pitanja@mup.hr

Obavještavamo vas da se u  zavodu  (NZZJZPGŽ) mogu testirati na COVID-19 i “ostale osobe” koje na vlastiti zahtjev traže testiranje a koje nemaju potrebne epidemiološke smjernice te oni sami plaćaju troškove testiranja.

Cijena je 1.450,00 kn. Radi realizacije takvog testiranja osoba mora poslati mail sa svojim zahtjevom na mail adresu mis.kancelarija@zzjzpgz.hr gdje će dobiti termin testiranja kao i račun koji treba uplatiti prije testiranja.

 

 

General terms for booking

General terms for booking

General terms for booking of accommodation, excursions and trips

General terms for booking of accommodation and excursions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

By signing the Contract or confirming the booking of accommodation, the traveller agrees to fully accept these Terms and Conditions.  These General Terms and Instructions make up the integral part of the Contract (voucher or bidding) for accommodation in hotels, private accommodation, excursions or trips concluded between the Annalinea d.o.o. travel agency (hereinafter: the Agency) and the contractor of travel, excursion or accommodation (hereinafter: the Traveller). These Terms and Conditions relate to organized transportation, travel, excursions and bookings of accommodation organized by agencies for which the Agency collects the service.

PRICE AND CONTENTS OF THE SERVICE

The price of the service includes a basic service, which is described by the type of accommodation from the booking. Additional services are all those services not included in the price of accommodation and the traveller pays them separately. Additional services should be required at the time of booking. Accommodation booking is considered to be made only upon receipt of the advance payment.

RIGHT TO INCRESE THE PRICE AND RIGHT TO CANCELLATION DUE TO PRICE INCREASE

The Agency may require an increase of the contracted price if, after the day of the conclusion of the contract there was a change of currency rate in respect of the rate on the day of the programme publication, changes of the transport costs (fuel, tolls etc), changes of carriers and hotel tariffs. The Agency may inform the traveller about the price change in writing.  For travellers who have made down payment for a specific booking, the Agency guarantees the price of the accommodation, and if the change occurs before the down payment, the Agency shall notify the traveller about price change. A traveller can cancel a trip without cancellation cost if a price increase amounts to more than 10% compared to the agreed price occurred, but no later than within 48 hours from the written notification thereof. In case the traveller fails to terminate the contract within the specified time period, it shall be considered that he or she agrees to the price change.

TRAVEL DOCUMENTATION

Travel documentation consists of confirmation of received payments or vouchers. All travel documentation will be delivered to the traveller no later than 7 days before departure.

 

CATEGORY AND DESCRIPTION OF THE FACILITIES

The offered accommodation facilities are described according to the official category of the country in question, valid at the time of the program publication. Food, quality of accommodation as well as other services offered by the hotel/apartment are under supervision of the local tourist authorities, while accommodation and services standards are different and not comparable. The Agency shall not be responsible for oral or written information which are not in accordance with the description.

Accommodation of tourists related to private accommodation: the apartments are furnished according to the owner’s taste. The Agency assumes no liability in case of inaccurate data from the owner of the accommodation capacity regarding the description of services and facilities in the published programs.

ACCOMMODATION IN ROOMS/APARTMENTS

It concerns the tourists who make their accommodation bookings through tourist agency Annalinea and make their payments through the Agency. The reception in the place of staying determines the arrangement of the rooms in the hotel/apartment. Unless the traveller explicitly agreed upon the room/apartment of specific feature, he/she will accept any officially registered accommodation unit the particular facility described in the offer. Check-in in the room/apartment is not possible before 02.00 p.m. on the service date and they must be vacated by 10.00 a.m. on the service end date. Arrivals after 08.00 p.m. must be announced in advance, unless otherwise indicated. Pets are required to be announced and requested in advance by the traveller. The number of disposable beds in the apartment is determined by law, in other words, the apartment can not be booked for a larger number of guests than the number of allowed ones. In this case, a child over 4 years counts as an adult. The service provider has the right to decline the accommodation of guests if the number of people is higher than the one indicated in the travel documents (voucher or booking confirmation). Contracted prices for rooms and apartments can not be changed after the advance payment has been paid.

WITHDRAWAL FROM TRAVEL OR BOOKING

Should the traveller cancel the arrangement, the agency will deduct from the total cost of the arrangement:

Up to30 days prior to the departure: 10% of the arrangement price;

 • 29 to 22 days before departure: 25% of the arrangement price;
 • 21 to 15 days prior to the departure: 40% of the arrangement price;
 • 14 to 8 days prior to the departure: 80% of the arrangement price;
 • 7 – 0 days prior to the departure 100% of the arrangement price.

The stated cancellation costs shall also apply to changes of the departure date or the type of accommodation facility, i.e. the type of room/apartment as well as all other major changes. If a traveller has to cancel the reservation within 7 days prior to the start of the service, the the Agency offers to him the possibility of finding the new user for the booked accommodation. A new traveller takes over all obligations under these General Terms and Conditions. If the traveller does not arrive in the booked accommodation on the day of the beginning of the service until 23:59 hours, unless prior notice has been given to the Agency, the booking shall be considered as cancelled.

 

CHANGE AND CANCELLATION OF BOOKING BY THE AGENCY

The Agency reserves the right to change the booking in case of exceptional circumstances that can not be foreseen. The Agency may only replace the booked accommodation with the prior notice to the traveller, accommodating him in the same or higher category at the price at which the traveller has confirmed the booking. In the event of the inability to change the paid accommodation, the Agency reserves the right to cancel the reservation by prior written notice to the traveller at least 7 days prior to the beginning of the service with the refund of the paid amount. In case of cancellation of the booking by the Agency, a traveller is not entitled to claim damages. In case of insufficient number of travellers, the Agency reserves the right to cancel the booking, but no later than 8 days before the start of the trip. The minimum number of travellers needed to carry out each trip is specifically indicated in each program/arrangement. The Agency reserves the right to change the day or hour of departure due to a change of flight time-table or occurrence of unforeseen circumstances, as well as the right to change the direction of travel if the conditions of travel change, such as: changed flight time-table, security situation in the country, weather conditions etc, without payment of damages and according to the applicable regulations in international traffic. In case of trip cancellation by the Agency, the traveller has the right for reimbursement of full amount paid.

TRAVEL DOCUMENTS

The travellers are required to have valid personal travel documents. Irregular travel documents that result in cancellation of travel shall not produce any adverse consequences for the Agency. In case that, due to such a failure, the Agency has suffered additional damage, the traveller is obliged to compensate for it. In case of loss or theft of travel documents during the travel, the cost of issuing new documents is borne by the traveller himself.

FOREIGN EXCHANGE AND CUSTOMS REGULATIONS

Travellers are obliged to comply with the foreign exchange and customs regulations, as well as laws and other by-laws of the Republic of Croatia as well as of the countries through which they are passing through and in which they stay. The Agency is not responsible for the decisions of customs, police and other state bodies preventing the traveller’s entry into individual country. In case of the inability to continue the trip due to violation of the regulations by the travellers, all costs incurred are borne by the offender himself.

COMPLAINTS

We emphasize that it is in the interest of the traveller to try to resolve his complaint immediately with the on-site service provider who will try to provide the agreed service or correct the mistakes. If there is no improvement after the complaint, the traveller must ask for a confirmation that the service is not provided or not provided in the manner agreed upon. The customer must submit a written complaint. A written complaint must be made within 8 days after the end of the trip. In order to resolve a complaint on foreign services, the rule of complaint must be respected including the issuing of a certificate on the spot as well as the deadline for filing a complaint. The organizer is required to make a written decision on this complaint within 14 days of the receipt of the complaint and may postpone the deadline for the complaint for an additional 14 days to collect the information. The organizer will only address those complaints that could not be resolved at the place of vacation. While the procedure is in place, and in total maximum of 14, or 28 days after the complaint has been filed, the traveller irrevocably waives the right of mediation of any other person as well as providing information to the media. Likewise, during this time the traveller waives the right to sue.  The maximum amount of compensation per complaint may reach the amount of the advertised part of the service, and may not include the services already used, or the total amount of the arrangement. The traveller and the Agency will seek to settle disputes by mutual agreement, otherwise the jurisdiction of the court in Opatija is agreed upon. The Croatian law will be the applicable law.

OBLIGATIONS OF THE TOURIST AGENCY Annalinea d.o.o.

The Agency is obliged to take care of the execution of the service as will as of the choice of the service provider with sound business and take care of the rights and interests in compliance with the good practices in tourism. The Agency is obliged to provide all the contracted services for a particular arrangement and to provide answers to any failure to perform a service or part of the service. The Agency will perform all of the above mentioned obligations from its programs fully and in the manner described, except in the case of force majeure or changed circumstances. If possible, in such cases the Agency will offer a substitution solution. The Agency is not obliged to provide services beyond these Term and Conditions.

 

OBLIGATIONS OF THE PASSENGER

The traveller is obliged to ensure that he/she personally fulfils the conditions stipulated by the regulations of the Republic of Croatia and the country through which  or in which he travels, to comply with the rules of procedures in hotels and other facilities and to cooperate with the representative of the organizer ad service providers. The traveller is obliged to make sure that he/she personally fulfils the conditions stipulated by the regulations of the Republic of Croatia and the country through which he/she is travelling and that he/she comply with the rules of the hotel and other facilities and cooperates with the representative of the organizer and service providers.  The traveller himself is liable for the damage caused and in particular for the damage caused as result of non-compliance with these Terms and Conditions.  The damage caused by the traveller will be met immediately by him at the reception of the hotel, agency and elsewhere designated by the physical or legal person to whom the damage occurred.

INSURANCE IN THE CASE OF INSOLVENCY OR BANKRUPTCY OF Annalinea d.o.o.

In accordance with the terms of the Law on Tourist activities, in case of insolvency or bankruptcy of the travel agency Annalinea d.o.o.  travellers travelling on the journey as well as persons who have paid travel advance payments should contact the insurance company specified in the booking confirmation or the contract or the other appropriate document.

 

LIABILITY INSURANCE

In accordance with the Law on Provision of Tourism services, the tourist agency Annalinea d.o.o has an insurance contract with the insurer for damages caused to the traveller by failing to fulfil their obligations, partial fulfilment or in disrespectful fulfilment of the travel-related obligations.

 

PERSONAL DATA PROTECTION

The traveller gives his/her personal data voluntarily when signing the contract or accepting the accommodation booking. Traveller’s personal data are needed in the process of realizing the required service.  The Agency is obliged not to transfer data to another country or to submit them to third party, except for the purpose of realization of the requested service.  Traveller personal information will be kept in the database. The traveller gives the right that his personal information may be used for the purposes of marketing actions of the Agency.

 

FINAL PROVISIONS

These General  Terms and Conditions of travel are he constituent  part of the Accommodation/Booking Contract that the traveller enters into with Annalinea d.o.o. Possible/anticipated deviations from these Terms and Conditions must be stated with the travel/booking programme. Upon payment of advance payment, the traveller fully accepts the programme and the travel/accommodation conditions.

 

In Moščenićka Draga , on October 01, 2009.

ID code: HR -AB-51-040072407

Apartment INJA

Apartment INJA

Ferienwohnung im Dorf Sveta Jelena fuer 4 Personen mit Meerblick und POOL.

Weiterlesen …